Jokabide Kodea

gtt taldea

 

Jokabide-kode honen xedea da GTT Taldeko edozein administratzaileren, zuzendariren, ordezkariren, enplegaturen, hornitzaileren, bezeroren edo hirugarrenen jokabidea gidatu behar duten printzipioak, helburuak, balioak eta arauak ezartzea, bai barne-harremanetan, bai hirugarrenekiko harremanetan. Horretarako, enpresa-jokabide zintzoa eta jarduteko jarraibide arduratsuak finkatu eta sustatuko dira, aplikagarri zaien pertsona guztiek partekatu, onartu eta errespetatuko dituztenak, eta Gizartearen balioak eta arauak jokabide arautu, ebaluagarri eta aurreikusgarrietara itzuliko dira.

Jokabide-kode hau GTT Taldearen balioak eta kultura korporatiboa esplizitu eta ikusgarri egiteko eta taldearen jokabide-jarraibideak bateratzeko eta indartzeko balio behar duten arauen eta protokoloen multzo bat da.

Erakunde osoarentzat balio komunetan oinarritutako kultura partekatua izateak GTT Taldearen bertuteak eta eskumenak indartzen ditu, eta bazkideentzat, hartzekodunentzat, bezeroentzat eta beste edozein interes-talderentzat balioa sortzen laguntzen du. Horrez gain, GTT Taldearen Gobernu Organoak eta haren Goi Zuzendaritzak inplikatu eta gainbegiratu izana funtsezkoa da Konpainiak lortu nahi duen eta erakundearen balioak berresten dituen betetzeko kudeaketa-sistema eraginkorrean.

Edozein profesionalen edo GTT taldeko edozein kolaboratzaileren portaera desegokiak taldearen irudia eta ospea kaltetu ditzake denbora-tarte oso labur batean; horregatik, aukera hori modu aktiboan prebenitu eta saihestu behar da. Horretarako, GTT Taldeko Gobernu Organoak eta Goi Zuzendaritzak, bai eta pertsona guztiek ere (profesionalek eta laguntzaileek), beren gain hartu behar dute beren baitan betetze-kultura sendoa ezartzeko erantzukizuna eta konpromisoa.

 

Ondorioz, profesionalek eta pertsona laguntzaileek beren jarduerak egin ditzaten eskatzen dizuegu, indarrean dagoen legeria (penala, tributua edo beste edozein motatakoa), Jokabide Kode hau, GTT Taldearen barne-politikak eta, azken batean, Lantalde Teknikoak eta hura osatzen duen taldeak ezarritako prozedura eta kontrol guztiak betetzeko konpromiso irmoarekin. Ezin izango da inolaz ere justifikatu LTren onurarako jarduteko uste sendoa izatea legezkotasunaren aurka jardutea.

Jokabide-kode hori ez da, inola ere, borondatezko betetze-agiria; aitzitik, guztiz loteslea da, eta sozietatearentzat edo GTT taldearentzat eska daiteke. Hori dela eta, betetzen dela zuzentzeko, zaintzeko eta koordinatzeko, Konplimenduko Organoak eta Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritzak osatutako egitura bat ezarri da.

GTT Taldea mezu irmo bat helarazi nahi die taldea osatzen duten pertsona guztiei, profesionalei eta laguntzaileei, legez kontrako edo, edozein modutan, kode honetan eta hura garatzeko araudian aurreikusitakoa urratzen duen edozein ekintza egitearen aurka. Era berean, GTT Taldea prest dago ekintza horiei aurre egiteko eta hura osatzen duten sozietateen irudiaren eta balio ospetsuaren balizko narriadura saihesteko.

Era berean, Lantalde Teknikoak eta taldea osatzen duen taldeak konpromisoa hartzen dute Nazio Batuen Erakundearen Enpresaren eta Giza Eskubideen Printzipio Gidarien esparruan aitortutako Giza Eskubideak errespetatzeko,

Giza Eskubideen Nazioarteko Gutunean eta Lanaren Nazioarteko Erakundearen Adierazpenean ezarritako eskubideei buruzko printzipioetan.

Ildo horretan, GTT Nazio Batuen Mundu Itunari atxikita dago, eta, beraz, GTT Taldea osatzen duten pertsona guztiek (profesionalek eta laguntzaileek) bat egin beharko dute konpromiso horrekin, eta giza eskubideak eta askatasun publikoak erabat errespetatuz eta bermatuz egin beharko dituzte beren jarduerak.

GTT Taldeak kalitatea eta bikaintasuna bilatzen ditu bere jardunean, kontuan hartuta berrikuntza Administrazio Publikoaren zerbitzura jarri behar dela, eta mundu errazagoa egin behar dela zergadunentzat eta Administrazio Publikoari atxikitako langileentzat; iraunkortasuna eta ingurumena errespetatzen ditu; gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna; eta aurrez aurre arbuiatzen du edozein jazarpen mota, bai eta edozein diskriminazio ere, generoagatik, jatorri etnikoagatik, desgaitasunagatik edo sexu-orientazioagatik.

 

 

JOKABIDE-KODEAREN DEKALOGOA

 

1. Legezkotasuna eta Oinarrizko Giza Eskubideak betetzea, bai eta GTT Taldearen balio etikoak ere.

2. Gtt taldeko interes-taldeekin gardentasunez jardutea.

3. Jardueraren garapenean harremanetan dauden erakundeak eta pertsonak errespetatzea.

4. Eskura ditugun datuak eta informazioa errespetatzea eta behar bezala erabiltzea, eta, nolanahi ere, datu eta informazio horien konfidentzialtasuna errespetatzea.

5. Hala badagokio, gtt taldearen baliabide korporatiboak behar bezala erabiltzea

6. Jabetza intelektuala eta industriala eta lehia askea errespetatzea.

7. Egintza ustelak, eroskeria, kapitalak zuritzea eta terrorismoa ez finantzatzea edo laguntzea.

8. Edozein bereizkeria- eta jazarpen-mota saihestea, betiere genero-berdintasuna errespetatuz.

9. Edozein kargu politiko hartzeari edo gerta daitekeen edozein interes-gatazkari buruz informatzea.

10. Delitu, irregulartasun edo lege- edo zerga-arloko arau-hauste izan daitekeen edozein jokabideren berri ematea edo salatzea.

 

Gtten lehenengo kode etikoa langile guztiek parte hartzeko prozesu zabal baten bidez egin zen; Zuzendaritza Nagusiak 2001eko urrian onartu zuen, eta gure webgunean 2002ko urtarrilaren 31n argitaratu zen. Egungo bertsioa, “jokabide-kodea” deitu dioguna, zuzendaritzako kideek, teknikariek eta enpresa-taldeko langile guztiek berrikusi eta eguneratzeko egindako beste partaidetza-prozesu zabal baten emaitza da. 2021ean egin zen, eta Zuzendaritza Nagusiak onartu zuen urte bereko irailean.