Hasiera > Zerga Zerbitzuak

Zerga Zerbitzuak

“Optimizatu zure zerga zama gure adituen zerbitzuekin”

Bilketa Kudeaketa

Gesmunpalen kudeaketa- eta diru-bilketako zerbitzua irtenbide integral gisa aurkezten da toki-erakundeentzat, udal-zergen eta -tasen kobrantza modu eraginkor eta eraginkorrean kudeatzeko, prozeduraren fase bakoitzean.

Zerbitzu hori efizientzian eta gardentasunean oinarritzen da, eta mesedegarria da udalentzat zein herritarrentzat, zerga-kudeaketaren eraginkortasuna hobetuz, bai eta zerga-bilketako ratioak ere, borondatezkoak zein betearazpenezkoak, eta zergadunei zerga-betebeharrak betetzea erraztuz.

Kostuen murrizketa

Zergen kudeaketan kostuak eta denborak murriztea, prozesuak automatizatzen dituzten tresna teknologikoen erabilerari esker.

Efizientzia

Zerga-kudeaketan eta diru-bilketan eraginkortasun handiagoa izatea, eta horrek udalarentzat diru-bilketa handiagoa izatea dakar.

Mehoraketa

Gardentasuna eta kontrol fiskala hobetzea, zergadunei eta haien betebehar fiskalei buruzko informazio eguneratua eta zehatza baitago.

Gesmunpalen baliabide presentzial eta digital guztiak jartzen ditugu Administrazioaren kudeaketa zergadunari hurbiltzeko eta izapideak ahalik eta gehien errazteko.

Toki-erakundeei zuzendutako Gesmunpalen zerga-ikuskaritzako zerbitzuaren helburu nagusia iruzurraren aurkako borroka eta gizarte-ekitatea bilatzea da. Zergadunen ikuskapenaren bidez, pertsona fisikoak zein juridikoak izan, zergak legearen arabera ordainduko direla bermatu nahi da, eta, aldi berean, zerga-ihesaren edozein egoera jazarri.

Zerbitzu horren onurak asko dira; izan ere, horri esker, gizarte osoarentzat onuragarriak diren zerbitzu publikoak eta gizarte-programak finantzatzeko baliabideak lor daitezke. Gainera, zerga-justizia sustatzen da eta zerga-ihesari pizgarria kentzen zaio; horrek guztiontzako ekonomia egonkorragoa eta bidezkoagoa mantentzen laguntzen du.

Gehikuntzak

Zerga-bilketa handitzea, eta horrek baliabide gehiago ekarriko dizkio udalerriari.

Mehoraketa

Udal-irudia hobetzea, kudeaketari gardentasun handiagoa emanez.

Prebentzioa

Ihes eta iruzur fiskalaren prebentzioa, ustelkeriaren aurkako borrokan laguntzen duena.

Zergak ordaintzeko ekitateak udalerriei eskaintzen zaizkien zerbitzu publikoen kalitate handiagoa bermatzen du eta herritarren ongizatea areagotzen du.

Zerga Ikuskaritza

Aholkularitza Espezializatua

Gesmunpalen talde juridikoaren bitartez, aholkularitza juridikoko zerbitzu bat eskaintzen dugu udalentzako udal-zergetan espezializatua.

Gure helburua udalei tokiko zergen araudia betetzearekin lotutako edozein lege-egoera konpontzen, zerga-betebeharrak betetzen dituztela bermatzeko eta beren diru-sarrera fiskalak maximizatzeko laguntzea da.

Zerga-gaietan lege-aholkularitza eskaintzen dugu, hala nola zergen arloko legeen eta araudien interpretazioan, udal-zergekin lotutako izapideen berrikuspenean edo zerga-egoeren ondorioz sortutako gatazken ebazpenean.

Gainera, gaikuntza eta laguntza teknikoa eskaintzen dugu, udaleko funtzionarioek zerga-betebeharrak betearazteko behar diren ezagutzak eskura ditzaten bermatzeko.

Zerbitzu honen abantailak asko dira, hainbat baliabide lortzen baitira, zerbitzu publikoak eta gizarte-programak finantzatzeko, gizarte osoari onura ematen diotenak. Gainera, justizia zergatik bultzatzen da eta zerga ukaezina desincentibatzen da, horrek ekonomia bat mantentzea laguntzen du, erdietsiago eta justuago dena.

 

Efizientzia

Eraginkortasun handiagoa zerga-kudeaketan, baliabideak hobeto antolatzeko eta gardenago kudeatzeko.

Murrizketa

Lege-arriskuak murriztea; aholkularitza espezializatuari esker, segurtasun handiagoa lortzen da zerga eta lege-araudiak betetzeari dagokionez.

Mehoraketa

Udalaren pertzepzio publikoaren hobekuntza; izan ere, zerga-kudeaketa eraginkorra eta gardena denez, konfiantza eta asebetetze handiagoa sortuko da herritarren artean.

Zergen ordainketa justuak, udalak eskaintzen dituen zerbitzu publikoen kalitate handiagoa bermatzen du eta herritarren ongizatea handitzen du.

Informazio gehiago eskatu

Kontaktatu gurekin zure zerga kudeaketa optimizatzeko nola lagundu dezakezun jakin nahi izanez gero.

Baimena

8 + 4 =