Pribatutasun politika

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (2016/679 (EB) Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa aplikatuz, jakinarazten dizugu zuk emandako datu pertsonalen arduraduna GESMUNPAL S.A. dela.

1. Datu pertsonalak bildu eta tratatzearen helburuak

Zure curriculuma GESMUNPALek horretarako (personas@gesmunpal.com) eskaintzen duen helbide elektronikoaren bidez ematen badiguzu, gure lan-poltsan sartzeko eta etorkizuneko hautaketa-prozesuetan parte hartzeko edo lanpostu hutsei erantzuteko ahalegina egingo da, zure datuen hartzaile bakarra GESMUNPAL enpresa izanik.

2. Interesdunen datu pertsonalak komunikatzea

Zure datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, eta ez da transferentziarik egingo beste ezein herrialde edo erakundetara. Salbuespen gisa, legeak edo araudiak hala eskatuz gero, informazioa agintari eskudunei jakinaraz dakieke.

3. Datu pertsonalen tratamendua zilegi egiteko oinarri juridikoa

Zure curriculuma ematen badiguzu, tratamenduaren zilegitasunaren oinarria da interesdunak legitimitatea duela langileak hautatzeko prozesu batean parte hartzeko behar duen informazioa bidaltzeko, eta GESMUNPALek legitimitatea duela bere eskaera kudeatu ahal izateko.

4. Datu pertsonalak gordetzeko aldia

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira egindako eskaerei erantzuteko beharrezkoak diren bitartean, eta, nolanahi ere, interesdunak datuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean edo zerbitzuan baja ematen ez duen bitartean. Curriculum vitae-a kanal egokiaren bidez ematen bada, gehienez ere urtebetez mantenduko dira haren datuak, curriculuma jasotzen den egunetik zenbatzen hasita. Edonola ere, datuak behar den denboran gordeko dira, kasu bakoitzean dagozkion legezko betebeharrak betetzeko.

5. Interesdunek beren datu pertsonalei buruz dituzten eskubideak

Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta eramangarriak izateko eskubidea duzu, eta datuen babeserako gure ordezkariaren aurrean zure tratamendua mugatzeko edo horren aurka egiteko eskubidea ere bai. Horretarako, mezu elektroniko bat bidali beharko duzu dpd@gesmunpal.com helbidera edo Administrazio eta Finantza Sailera (helbidea: José Ramon Aketxe plaza, 1. C, 48940 LEIOA), erreferentzia honekin: “Datu pertsonalak babesteko eskubideen tutoretza”. Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko aukera du.

GESMUNPALek web gune honen bidez eta formularioen sistemaren bidez erabiltzaileengandik askatasunez lortzen duen informazioa ez da datu-base sistema baten bidez biltegiratzen, ezta tratamendu automatizaturik egiten ere. Nolanahi ere, arreta eta konfidentzialtasun osoz tratatzen da, eta erabiltzaileak ematen dituen helburu zehatzetarako soilik. Nolanahi ere, GESMUNPALek web gune honetako erabiltzaileek emandako datuak bertan gordetzeko datu-baseak erabiltzen dituenean, datuen babesari eta informazioaren gizarteko zerbitzuei dagokienez aplikagarria den lege-araubidea erabat aplikatuko zaiela bermatuko du. Webgune honek ez du eragiketa komertzialik edo banku-eragiketarik egiten, ez du datu pertsonalik eskatzen posta elektronikoaren bidez, ez du baimenik gabeko publizitate-bidalketarik egiten (spam), eta ez du programa maltzurrik erabiltzen (adware, spyware, malware, keyloggers, etab.). Nolanahi ere, erabiltzaileei dagokie horiek detektatzeko eta, hala badagokio, ezabatzeko beharrezkoak diren tresnak eskura izatea. Era berean, programa edo legez kanpoko praktika horien eragina jasan dezaketen erabiltzaileei berehala jakinarazteko eskatzen zaie GESMUNPALi, neurri tekniko eta juridiko egokiak har ditzan. Nolanahi ere, erabiltzaileak